Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe ARPO - J. Jakubowski
ul. Rzemieślnicza 1e
86-300 Grudziądz
Telefon: 564 658 552
Email: biuro@arpo.pl
Pompy - wybierz rodzaj

Pompa – Urządzenie służące do wymuszania przepływu cieczy, napędzane silnikiem lub ręcznie. Transport cieczy odbywa się za pośrednictwem elementu ruchowego (wirnik, łopatki, membrana, tłok), który zmienia moment pędu, powodując przyrost ciśnienia po stronie tłocznej oraz podciśnienie po stronie ssawnej.

 

Parametry pomp:

Wydajność - oznaczenie Q – ilość jednostek cieczy przetłoczonych w jednostce czasu. W obowiązującym systemie SI jednostką wydajności jest [m3/s], w praktyce stosuje się [m3/h] lub [l/min].

 

Ciśnienie – oznaczenie p – siła jaka działa na powierzchnię. W systemie SI jednostką jest 1[Pa], w praktyce stosuje się 1[Mpa] = 10[bar] = 100[msw], (wysokość słupa wody) – oznaczamy H