Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe ARPO - J. Jakubowski
ul. Rzemieślnicza 1e
86-300 Grudziądz
Telefon: 564 658 552
Email: biuro@arpo.pl
Pompy do ścieków Meprozet Brzeg
Pompa wałowe typu: Npompy do ścieków typu N

Pompy wirowe z wirnikiem otwartym osadzonym na końcu wałka napędowego. Osłona wałka łączy korpus pompy z silnikiem. Przelot swobodny od 15 mm do 50 mm zależnie od typu.
Wykonanie materiałowe: pompa z żeliwa, wałek ze stali.
Zasilanie pomp: trójfazowe, wybrane typy - jednofazowe.

Zastosowanie

medium: woda czysta, ciecze brudne oraz silnie zanieczyszczone domieszkami stałymi mineralnymi lub organicznymi, np. ścieki, gnojówka, szlamy i osady

obszar zastosowań:

 • gospodarka ściekami w rolnictwie
 • opróżnianie zbiorników
 • odwadnianie i nawadnianie
 • usuwanie skutków klęsk żywiołowych   
  
Pompa do ścieków typu: PZM

PZM-S: o swobodnym przepływie:Image

Zastosowanie
medium: woda surowa, ciecze brudne oraz zanieczyszczone domieszkami stałymi pochodzenia mineralnego, długimi ciałami włóknistymi pochodzenia organicznego, zawierające także większe elementy stałe i pęcherzyki gazu

 • ścieki bytowe i komunalne
 • gnojowica
 • osady różne
 • ścieki przemysłowe
 • wody technologiczne i deszczowe
 

 

PZM-K: z wirnikiem kanałowym jednołopatkowyImage

Zastosowanie

medium: woda surowa, ciecze zanieczyszczone o dużej zawartości
domieszek stałych pochodzenia mineralnego, z elementami włóknistymi

 • ścieki bytowe i komunalne
 • szlamy i osady
 • ścieki przemysłowe
 • ciecze technologiczne
 • wody deszczowe
 

 

 

PZM-R: z rozdrabniaczemImage

Zastosowanie 

medium: ścieki bytowe i sanitarne, felikalia, ciecze zanieczyszczone z zawartością cząstek stałych i elementów włóknistych, bez twardych ciał stałych (kamienie, odłamki metalu, żużel, itp.) i cząstek ścierających (piasek).

 

 

 

 

 

 

PZM-W: o wymuszonym przepływieImage

Zastosowanie

medium: woda czysta lub brudna zawierająca ciała stałe pochodzenia mineralnego o wielkości zależnie od wykonania pomp do 30 mm, bez długich zanieczyszczeń włóknistych

 

 

 

 

 

 

 

PZM-Z: z wirnikiem zamkniętym wielokanałowymImage

Zastosowanie 

medium: woda czysta lub woda lekko brudna zawierająca elementy stałe o granulacji do 8 mm, pozbawione gazów i substancji włóknistych

 • wody drenażowe i deszczowe
 • wody technologiczne i chłodnicze