Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe ARPO - J. Jakubowski
ul. Rzemieślnicza 1e
86-300 Grudziądz
Telefon: 564 658 552
Email: biuro@arpo.pl
Pompy zatapialne Hydro-Vacuum
FZA: Zatapialne pompy do ścieków FZA do pompowania gnojowicy.

Pompa zatapialna z wirnikiem jednostronnie otwartym.

Przeznaczenie: Do pompowania roztworów gnojownicy, fekalii. cieczy zanieczyszczonych, gazujących nie zawierających wytrąceń abrazyjnych ośrednicy większej niż 6 mm oraz zanieczyszczeń włóknistych.

 

FZB:

Pompa zatapialna z wirnikiem zamkniętym.

Przeznaczenie: DO pompowania cieczy lekko zanieczyszczonych (o gęstości 1100kg/m3, lepkość do 200nm2/s i zawrtość piasku 100mg/dm3). Używana jako pompa odwadniająca,przewałowa, zasilania awaryjnego. 

 

FZV:Pompy do ścieków z dopuszczalnym zanieczyszczeniem do 30 mm.

Pompa zatapialna z wirnikiem jednostronnie otwartym o przepływie swobodnym.

Przeznaczenie: Do mediów gazujących z zanieczyszczeniami o średnicy do 30mm. Stosowana jest wszędzie tam, gdzie charakter pompowanej cieczy nie pozwala użyć pomp o przepływie wymuszonym.

 

FZR:

Pompa zatapialna z wirnikiem jednostronnie otwartym, wyposażona w urządzenie rozdrabniające umożliwiające pompowanie cieczy zanieczyszczonych ciałami długowłoknistymi, które w przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki spowodowałaby zatkanie.

 

Zastosowanie pomp FZ:

 • małych przepompowniach ścieków gospodarczo - bytowych i przemysłowych,
 • w oczyszczalniach ścieków jako agregaty pomocnicze,
 • ogrodnictwie,
 • budownictwie,
 • gospodarstwach rolnych,
 • opróżnianiu przydomowych szamb,
 • zagospodarowaniu wody deszczowej,
 • w odwadnianiu zalanych obiektów,
 • opróżnianiu basenów lub zbiorników.
 •  

  PFApompy do ścieków PFA

  Pampy te są przeznaczone do pompowania wody, cieczy zanieczyszczonych, fekalii, gnojowicy i innych cieczy, których gęstość nie przekracza 1100 kg/m3, lepkość 13 mm2/s, a długość wytrąceń włóknistych nie przekracza 20 mm.
  Pompy typu PFA znajdują zastosowanie w:

  • w oczyszczalniach ścieków jako agregaty pomocnicze,
  • ogrodnictwie,
  • gospodarstwach rolnych,
  • opróżnianiu przydomowych szamb,
  • zagospodarowaniu wody deszczowej,
  • w odwadnianiu zalanych obiektów,
  • opróżnianiu basenów lub zbiorników.